Obavještenja / Novosti

Popisan sporazum između Instituta regije Evrope (IRE) i Univerziteta u Travniku
Univerzitet u Travniku od samog osnivanja ulaže mnogo truda u razvoj međunarodne saradnje sa drugim evropskim i svjetskim instituc...
PROMOVISANA NOVA GENERACIJA DIPLOMANATA I MAGISTRANATA FMPE-a
Simbolika je ove godine imala imala posebnu ulogu u pripremi nove promocije diplomanata i magistranata Fakulteta za menadžment i po...
Otvorenje nove zgrade Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju Univerziteta u Travniku
Za svoje studente, ali i one koji će tek doći,  Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju Univerziteta u Travniku otvorio je...
FMPE SPONZOR MATURANTSKE PARADE 2014.
Maturantski ples, kao najveći sinhronizovani ples na svijetu, je projekat koji je prije nekoliko godina počeo u Sloveniji. Od tada...

Oglasna ploča

DOKTORSKI STUDIJ
Obavještavamo studente doktorskog studija da će se nastava za studente I i II godine iz izbornog predmeta Globalizacija svjetske ekonomij...
Izmjena rasporeda nastave - vanredni Travnik
Obavještavamo vanredne studente III godine koji nastavu slušaju u Travniku da je došlo do izmjene rasporeda nastave. Pogledati raspored n...
Seminarski radovi - analiza poslovanja
Obavještavamo studente III (treće) godine (smjer: Poslovna ekonomija) da prije izrade seminarskog rada iz predmeta Analiza poslovanja tre...
Seminarski radovi - javne finansije
Obavještavamo vanredne studente II (druge) godine da prije izrade seminarskog rada iz predmeta Javne finansije trebaju prijaviti temu asis...
Izmjena rasporeda nastave - master studij
Obavještavamo studente II. ciklusa studija da je došlo do izmjene rasporeda nastave za 22.03.2015. godine. Pogledati raspored nastave na l...
DOKTORSKI STUDIJ
Obavjestavamo studente doktorskog studija da su ispit i konsultacije iz predmeta Upravljanje inovacijama  zakazan za 21.3.2015. godine u 1...
DOKTORSKI STUDIJ
Obavještavamo studente doktorskog studija da je popravni ispit iz predmeta Izazovi menadžmenta za 21. vijek zakazan za 21.3.2015. godine...
10-03-15
Obavještavamo studente koji su pozvani na usmeni ispit iz predmeta Savremeni menadžment i Poslovno odlučivanje, da će usmeni ispit biti...
Izmjena rasporeda nastave - redovni Kiseljak
Obavještavamo redovne studente koji nastavu slušaju u Kiseljaku da je termin održavanja nastave iz predmeta Informacioni sistemi promjenj...

UNIVERZITET U TRAVNIKU


pfk-bweft-bwuni-bwfmt-bwgraf-bwlogo

ŽIRO RAČUNI

Žiro računi Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju:
UniCredit Bank
338 670 221 885 9702
Sparkasse Bank
199 052 005 502 2180
INTESA SANPAOLO BANKA
154 260 200 450 0524
ProCredit bank
194 111 288 290 2171

Raiffeisen bank (samo za studente Poslovne psihologije)
161 055 002 542 0046


fmpe