Obavještenja / Novosti

PROMOVISANA NOVA GENERACIJA DIPLOMANATA I MAGISTRANATA FMPE-a
Simbolika je ove godine imala imala posebnu ulogu u pripremi nove promocije diplomanata i magistranata Fakulteta za menadžment i po...
Otvorenje nove zgrade Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju Univerziteta u Travniku
Za svoje studente, ali i one koji će tek doći,  Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju Univerziteta u Travniku otvorio je...
FMPE SPONZOR MATURANTSKE PARADE 2014.
Maturantski ples, kao najveći sinhronizovani ples na svijetu, je projekat koji je prije nekoliko godina počeo u Sloveniji. Od tada...
Prezentacija Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju
Proteklog mjeseca je održana prezentacija Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju u srednjim školama na području Kantona Sa...

Oglasna ploča

30-10-14
Obavještavamo redovne studente II godine, koji nastavu slušaju u Travniku, da je predavanje iz predmeta Poslovno pravo, koje je bilo predv...
DOKTORSKI STUDIJ
Obavještavamo studente III. ciklusa studija da će predavanja iz predmeta Izazovi menadžmenta za 21. vijek za kandidate koji su doktorsk...
DOKTORSKI STUDIJ
Obavještavamo studente III. ciklusa studija (doktorski studij) da će ispit iz predmeta Izazovi menadžmenta za 21. vijek biti održan 09.1...
OSIGURANJE
Obavještavamo sve studente (I. i II. ciklusa studija) Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju koji do sada nisu izvršili uplatu poli...
II. CIKLUS STUDIJA I IV. GODINA PE
Obavještavamo studente II. ciklusa studija i studente IV. godine smjera Poslovna ekonomija na dodiplomskom studiju, da će nastava početi...
23-10-14
Obavještavamo redovne studente I godine, koji nastavu slušaju u Kiseljaku, da je predavanje iz predmeta Ekonomika preduzeća, koje je treb...
23-10-14
Obavještavamo redovne studente III godine, koji nastavu slušaju u Travniku, da je predavanje iz predmeta Ekonomija okoliša, koje je treba...
22-10-14
Obavještavamo studente Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju da je Studentsko večer koje je trebalo biti održano 24.10.2014. otka...
22-10-14
Obavještavamo redovne studente II godine, koji nastavu slušaju u Kiseljaku, da će nadoknada nastave iz predmeta Poslovne finansije biti o...

UNIVERZITET U TRAVNIKU


pfk-bweft-bwuni-bwfmt-bwgraf-bwlogo