Obavještenja / Novosti

Potpisan Ugovor o akademskoj saradnji između Okan Univerziteta iz Istanbula i Univerziteta u Travniku
  Izuzetno značajan Ugovor o akademskoj saradanji potpisan je između Okan Univerziteta iz Istanbula i Univerziteta u Travniku. P...
Popisan sporazum između Instituta regije Evrope (IRE) i Univerziteta u Travniku
Univerzitet u Travniku od samog osnivanja ulaže mnogo truda u razvoj međunarodne saradnje sa drugim evropskim i svjetskim instituc...
PROMOVISANA NOVA GENERACIJA DIPLOMANATA I MAGISTRANATA FMPE-a
Simbolika je ove godine imala imala posebnu ulogu u pripremi nove promocije diplomanata i magistranata Fakulteta za menadžment i po...
Otvorenje nove zgrade Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju Univerziteta u Travniku
Za svoje studente, ali i one koji će tek doći,  Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju Univerziteta u Travniku otvorio je...

Oglasna ploča

Tjelesni odgoj
Obavještavamo studente Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju koji nisu upisali ocjenu iz predmeta Tjelesni odgoj, da su dužni osta...
Finansijski menadžment
Obavještavamo studente III. godine koji nastavu slušaju u Travniku da će uvid u radove i upis ocjena iz predmeta Finansijski menadžment...
21-01-15
Obavještavamo studente kojima je odobren seminarski rad iz predmeta Međunarodni ekonomski odnosi, da nije potrebno dostavljati printanu ve...
Stastistika II
Obavještavamo vanredne studente I. godine da je termin ispita iz predmeta Statistika ponovo izmjenjen zbog želje da se studentima prilagod...
Stastistika
Obavještavamo vanredne studente I. godine da je termin ispita iz predmeta Statistika promjenjen. Izmjenji termini se mogu pogledati na rasp...
Seminarski radovi - MEO
Obavještavamo studente II. i III. godine da je rok za predaju seminarskih radova iz predmeta Međunarodni ekonomski odnosi do 18.01.2015. R...
07-01-15
Obavještavamo studente III. godine smjera Poslovna informatika da je objavljen raspored ispitnih termina u zimskom semestru....
06-01-15
Obavještavamo redovne studente II. i III. godine (Travnik i Kiseljak) da je gradivo predviđeno silabusom za predavanja i vježbe iz predm...
06-01-15
Obavještavamo redovne studente I. godine da je gradivo predviđeno silabusom za vježbe iz predmeta Uvod u ekonomiju obrađeno, te vježbe...

UNIVERZITET U TRAVNIKU


pfk-bweft-bwuni-bwfmt-bwgraf-bwlogo